DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Zahrnuje zaměření dokončené stavby a vyhotovení mapového díla dle požadavků objednatele, nebo správce informačního systému do něhož má být dokumentace zapracována.

 

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby a terénních úprav se vyhotovuje ve formě mapového díla, které dokumentuje dokončený objekt s příslušenstvím a jeho napojení na okolní situaci. Předání je uskutečněno ve formě klasické nebo digitální dle požadavků zadavatele.

 

Geodetická dokumentace skutečného provedení inženýrských sítí je nezbytným podkladem pro kolaudaci přípojek a hlavních řadů inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn, elektřina, apod.). Dokumentace obsahuje zaměření trasy sítě a technických zařízení a jejich grafické znázornění dle požadavků a směrnic správců sítí.

nezávazná kalkulace ceny zaměření geodetické dokumentace skutečného provedení