geodezie, brno, geodet, geometrický plán, zaměření pozemku, geodetické zaměření, vytyčení stavby, zeměměřič, polohopis, výškopis

KDO JSME?

PODNIKÁNÍ V GEODÉZII SE VĚNUJEME JIŽ VÍCE NEŽ 10 LET.

Zkušenosti získané dlouholetým působením v oboru nadále zúročujeme a rozšiřujeme, abychom mohli našim zákazníkům nabídnout kvalitní a rychlé zpracování zakázek, stejně jako odborné poradenství v oblastech s geodezií souvisejících.
Nabízíme Vám komplexní zpracování zakázek jak v oblasti katastru nemovitostí, tak ve sféře stavební geodézie.
Ke každé zakázce, bez ohledu na její rozsah, přistupujeme individuálně. Účel a rozsah měření nejprve pečlivě konzultujeme s klientem za účelem nejefektivnějšího postupu jejího zpracování. Ve spojení s následným přesným zaměřením a pečlivým vyhodnocením naměřených dat Vám tak můžeme nabídnout vysoce kvalitní výstup za rozumnou cenu.
Nezdráhejte se nás oslovit při řešení Vaší situace. Pomůžeme Vám najít řešení, poradíme jak postupovat a poskytneme nezávaznou kalkulaci ceny geodetických prací.
Těšíme se na naší budoucí spolupráci,

tým WWW.GEODET-BRNO.CZ

 • Přesnost
 • Kvalita
 • Spolehlivost
 • Geometrický plán

  POTŘEBUJETE ZHOTOVIT GEOMETRICKÝ PLÁN?

  Je nezbytný pro kolaudaci nové budovy, nebo změny jejího půdorysu při rekonstrukci a zápis této změny do katastru nemovitostí. Je taktéž nezbytný při rozdělení pozemku nebo změně hranic pozemků, či při vyznačení věcného břemene k části pozemku.

  VÍCE INFO
 • Mapový podklad pro projekt

  Zhotovit zaměření polohopisu a výškopisu jako podklad pro projekt budoucí stavby?

  Mapový podklad pro projekt stavby, či terénních úprav, spočívá v zaměření polohopisné a výškopisné situace lokality.

  VÍCE INFO
 • VYTYČENÍ HRANIC POZEMKŮ

  Provést vytyčení vlastnické hranice, či celého pozemku?

  Vytyčením je v terénu hraničními znaky vyznačena poloha hranic pozemků. Součástí vytyčení je také seznámení vlastníků sousedních pozemků s výsledky vytyčení a vyhotovení vytyčovacího náčrtu a protokolu o vytyčení hranice pozemku.

  VÍCE INFO
 • Vytyčování staveb

  Vytyčit před zahájením stavby základy domu?

  Vytyčení stavby spočívá ve vyznačení prostorové polohy a tvaru objektu na základě vytyčovacího výkresu v souladu s projektem.

  VÍCE INFO
 • DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO provedení

  Potřebujete zaměřit přípojky inženýrských sítí, nebo jinou dokončenou stavbu?

  Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby zahrnuje zaměření dokončené stavby a vyhotovení mapového díla dle požadavků objednatele, nebo správce informačního systému do něhož má být dokumentace zapracována.

  VÍCE INFO

SLUŽBY